نجات زنبورها و کشاورزان - save bees and farmers

نجات زنبورها و کشاورزان، طرح پیشنهادی شهروندان اروپایی برای تغییرسبک کشاورزی در اروپا

نجات زنبورها و کشاورزان

آیا تا به حال فکر کرده‌اید که نتیجه این روش کشاورزی امروزی و استفاده از این حجم حشره کش و سموم کشاورزی چه خطراتی را به دنبال دارد؟  آلوده شدن آبهای سطحی و زیرزمینی، از بین رفتن گونه های گیاهی و جانوری از جمله زنبوران عسل که نقش اساسی در گردافشانی دارند و در نهایت به خطر افتادن منابع غذایی انسانهاست. نجات زنبورها و کشاورزان (save bees and farmers) طرح پیشنهادی شهروندان اروپاییست که شبکه ای از ۱۴۰ سازمان غیر دولتی طرفدار محیط زیست، سازمان های کشاورزی و زنبورداری، بنیادهای خیریه و موسسات علمی را شامل می‌شود. این گروه سعی دارد قوانینی در اروپا به تصویب برسد که کشاورزی، سلامت و تنوع زیستی موجودات را در کنار هم گنجانده شود در حالی که هیچ یک از آنها مانع هیچ بخش دیگری نباشد.

تاثیر سموم شیمیایی بر اکوسیستم

تغییر سبک کشاورزی در اروپا

این اتحادیه توسط سازمان های جامعه مدنی فعال در زمینه های کشاورزی، بهداشت و محیط زیست آغاز شد. این سازمانها دریافتند که زمان برای مطالبات سیاسی در رابطه با مشکلات کشاورزی فشرده و مشکلاتیکه این روش برای تنوع زیستی ایجاد کرده است فرارسیده است. این اتحادیه تاکید دارد که مشکلاتی از جمله تغییرات آب و هوا، استفاده از سموم کشاورزی از جمله حشره کش ها و سایر سموم زندگی جاندارها و درنتیجه سلامت غذایی انسانها را به خطر انداخته است و استفاده از این روشهای کشاورزی عملا به بن‌بست رسیده است و راهی جز تغییر و بازنگری در روشهای تولید مواد غذایی ندارد.

تجمع اعضای اتحادیه نجات زنبورها و کشاورزان در جلوی ساختمان اتحادیه اروپا

اهداف این اتحادیه

این اتحادیه در تلاش است تا با جمع آوری حداقل یک میلیون امضای شهروندان اروپایی،  این پیشنهادیه را به اتحادیه اروپا برسانند که تا سال 2035 استفاده از سموم دفع آفات در اروپا از بین برود و تنوع زیستی احیا شود و همچنین از کشاورزان حمایت کافی در زمینه این گذار از سبک کشاورزی انجام شود. اگر این گروه بتوانند حداقل یک میلیون امضا جمع کنند، کمیسیون اروپا و پارلمان اروپا موظفند که به خواسته های این اتحادیه جواب بدهند.

تعداد امضاهای لازم برای رسیدن این پیشنهادیه به اتحادیه اروپا 1 میلیون امضا است که امضا های جمع شده تا این لحظه 406 هزار امضا است